Get image click values from another class?

  
import customtkinter
import tkinter
from PIL import Image


class CardsImagesCanvas(tkinter.Canvas):
  def __init__(self, master, values):
    super().__init__(master)
    self.values = values
    self.my_image = {}
    self.image_label = {}
    self.kattintas = {}

    for i, value in enumerate(self.values):
      self.my_image[value] = customtkinter.CTkImage(
        light_image=Image.open(f"../Images/{value}"),
        dark_image=Image.open(f"../Images/{value}"),
        size=(81, 128))

      self.image_label[value] = customtkinter.CTkLabel(
        self, image=self.my_image[value], text="")
      self.image_label[value].pack(side='left')

      self.kattintas[value] = self.tag_bind(value,
                         "<Button-1>",
                         lambda e: self.images_clicked())

  def images_clicked(self):
    # Extracting the values of the clicked card??????
    current = self.gettags("current")
    print(f'{current=}')


class App(customtkinter.CTk):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.geometry("600x500+700+100")
    self.title("Osztás.")

    self.grid_columnconfigure(0, weight=1)
    self.grid_rowconfigure(0, weight=1)

    self.cards_images_canvas = CardsImagesCanvas(
      self, values=["p10.png", "m11.png", "t04.png", "z10.png", "z11.png"])
    self.cards_images_canvas.grid(row=0, column=0,
                   padx=97, pady=10, sticky='new')

    self.button = customtkinter.CTkButton(self, command=self.button_click)
    self.button.grid(row=1, column=0, padx=20, pady=10)

  def button_click(self):
    pass


app = App()
app.mainloop()

Do you have a question related to the code, or are you just showing something off?

Köszi a felvetést! Van bizony, rengeteg kérdésem. Alkalmas e a Python egy kártya játék elkészítésére? Ha igen melyik modul erre a legalkalmasabb? Van e tananyag? A feltett kóddal kapcsolatban: Hogyan tudom elérni a kattintott kártyakép értékeit, majd áthelyezni egy másik sorba?
Egy osztályban sikeresen kipróbáltam és működik. Szeretnék egy snapszer játékot készíteni és megosztani a közösséggel. Így adva vissza a kapott támogatásokat.