Uzmini skaitli no1 līdz 10

import random

def main():
min_number = 1
max_number = 10
secret_number = random.randint(min_number, max_number)
attempts = 0

print("Sveiki! Es esmu domājis par skaitli no", min_number, "līdz", max_number)

while True:
  guess = int(input("Uzminiet skaitli: "))
  attempts += 1
  
  if guess < secret_number:
    print("Mans skaitlis ir lielāks!")
  elif guess > secret_number:
    print("Mans skaitlis ir mazāks!")
  else:
    print("Apsveicu! Jūs uzminējāt pareizo skaitli", secret_number, "ar", attempts, "mēģinājumiem!")
    break

if name == “main”:
main()

Most users on this forum speak English. I have tried to use a Latvian
translator on the web. I apologise for any confusion.

Lielākā daļa šī foruma lietotāju runā angliski. Esmu mēģinājis izmantot
latviešu_ tulkotāju tīmeklī. Atvainojos par neskaidrībām.

Please enclose code in code fences to preserve the formatting. Example:

Lai saglabātu formatējumu, lūdzu, pievienojiet kodu ar kodu žogiem.
Piemērs:

 ```
 your code
 goes here

 jūsu kods ir šeit
 ```

This seems to be a complete working program. Do you have a question
about it?

Šķiet, ka šī ir pilnīga darba programma. Vai jums ir jautājums_
par to?